ЗАЛИ ПОД НАЕМ

ТО НА НТС МОНТАНА

предоставя за  ползване  зали за провеждане на обучения, конференции, събрания и изложби в сградата на ДНТ на бул. „Трети Март“ №39. Помещенията с капацитет от 18 до 150 места предлагат отлични възможности за вашите събития в центъра на Монтана.

Заплащане на ден за ползване на залите:

Цени на зали за външни клиенти.
Цени на зали за регионални сдружения и клубове на НТС, асоциирани и колективни членове на НТС Монтана.