ЗАЛИ ПОД НАЕМ

ТО НА НТС МОНТАНА

Предоставя за  ползване  зали за провеждане на обучения, конференции, събрания и изложби в сградата на ДНТ на бул. „Трети Март“ №39. Помещенията с капацитет от 18 до 150 места предлагат отлични възможности за вашите събития в центъра на Монтана.

Цени и кратки правила за ползване на залите от външни клиенти:

Таблица 1 – Цени на зали за външни клиенти
  • Цените са без включен ДДС
  • За всеки започнат час на събитие завършващо след 1900, се начисляват допълнително по 10 лв
  • При определени условия, предварително може да се заяви използването на мултимедия и друга техника, както и допълнително място за организиране на коктейл
  • Пълните правила са публикувани на следващите страници

Цени и кратки правила за ползване на залите от членове на НТС:

Таблица 2 – Цени на зали за регионални сдружения и клубове на НТС, асоциирани и колективни членове на НТС Монтана
  • Цените са без включен ДДС
  • За всеки започнат час на събитие завършващо след 1900, се начисляват допълнително по 10 лв
  • При определени условия, предварително може да се заяви използването на мултимедия и друга техника, както и допълнително място за организиране на коктейл
  • Пълните правила са публикувани на следващите страници