ЧЛЕН НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ /ФНТС/

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 1-1024x876.jpg

Сдружение Териториална организация на научно – техническите съюзи Монтана е неправителствено, неполитическо, творческо – професионално сдружение с нестопанска цел, в което членуват физически и юридически лица от областта на науката, образованието, техниката, промишлеността и други сфери на обществения и стопанския живот, обединени в регионални, отраслови и по специалност съюзи, Общински съвети на НТС, научно – технически дружества, клубове по професионални интереси, секции и други подобни формирования от област Монтана.

ТО на НТС като професионално сдружение съществува под различни наименования, в началото като Окръжен съвет на научно – техническите съюзи /ОС на НТС/ – 1965 г., след това като Дом на науката и техниката – Монтана /ДНТ/ – 1988 г., а от 1992 г. като ТО на НТС – Монтана.

ТО на НТС – Монтана е правоприемник на ОС на НТС и ДНТ – Монтана.

Организацията подпомага редовните си  членове при реализирането им като специалисти и повишава тяхната творческа и професионална квалифи-кация. Организира и участвува в провеждането на научно-технически конференции, симпозиуми, семинари, дискусии, изложби, панаири, консултации и др.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 2-1024x768.jpg

Осъществява съвместно взаимоизгодно сътрудничество с националните и териториални сдружения на ФНТС, средни и висши училища, организации в страната и чужбина. Поддържа тясно сътрудничество с неправителствени организации в областта и страната по провеждане на дейности от взаимен интерес.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 3-1024x768.jpg