ЧЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОГОДИШНИ ДЕЙЦИ

На 20 декември се проведе последното заседание за 2019 година на  УС на ТО на НТС Монтана, след което беше организирано тържествено награждаване на двама дългогодишни дейци и членове на УС на организацита. С почетни грамоти бяха наградени, както следва:

  • Инж. Цветан Цветков –  член на УС на ТО на НТС Монтана, Председател на клуб „Текстил, облекло и кожи“ към НТС, бивш дългогодишен Директор на Фирма Май АД Монтана и  председател на БСК Монтана.
  • Петър Петров, Д-р по агрономство –  член на УС на ТО на НТС Монтана, Председател на клуб към НТС Монтана  „Опитна станция по земеделие“- гр. Лом.

Членовете на НТС Монтана им пожелават да са живи, здрави, да продължат активната си дейност в организацията и да открият своите достойни заместници.