20 години България в ЦЕРН

На 12.12.2019 г. в Дом на науката и техниката се проведе среща-дискусия по повод двадесет  години от приемането на България за пълноправен член на Европейската организация за ядрени изследвания/ЦЕРН/, организирана от ТО на НТС и РУО Монтана.

Дейността на ЦЕРН през годините беше представена от преподаватели от ПГТЕ „Христо Ботев“ –  Монтана, преминали различни форми на обучение в организацията за ядрени изследвания в Женева, Швейцария.

Основната презентация за историята на Организацията и обхвата на научната дейност беше представена от инж. Юлияна Велкова. В дискусията участваха ученици и преподаватели от ПГТЕ „Христо Ботев“, ПМГ „Свети Климент Охридски“ , ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“, Финансово-Стопанска Гимназия „Васил Левски“, II-ро СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, Професионална Гимназия по Селско Стопанство „Марко Марков“, РУО Монтана, както и представители на различни клубове по интереси към ТО на НТС, камарата на инженерите по инвестиционно проектиране в Монтана и др.

Срещата завърши с викторина по темата, организирана за учениците от инж. Ваня Мартинова от ПГТЕ „Христо Ботев“, разглеждане на изложба и възможност да се потопят в атмосферата на ЦЕРН чрез очила за виртуална реалност подготвени от инж. Цветан Григоров.