20 години от пълноправното членство на България в ЦЕРН

На 12 декември 2019 година /четвъртък/ от 15 часа в зала №6 в Дома на науката и техниката на бул. „Трети март“ №39 в гр. Монтана, ще се проведе организирана среща-дискусия във връзка с навършването на 20 години от пълноправното членство на България в ЦЕРН.

ТУ ГАБРОВО

На 23.04.2019 г. в сградата на НТС Монтана се проведе демонстрационно обучение и презентация на специалностите в ТУ Габрово за учебната 2019-2020 г. Лектори от Габровския технически университет представиха програмите на своите факултети пред ученици от дванадесетите класове на следните училища:

 • ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана
 • ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“-Монтана
 • ПГСС – Георги Дамяново,

както и пред представители на РУО Монтана.

Участниците се запознаха с нововъведенията и последните технически приложения в програмите на отделните специалности и имаха възможност сами да вземат участие в изготвянето и демонстрациите на отделните опитни постановки.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ

На 12.04.2019 г. в сградата на НТС Монтана се проведе теоретично и практическо обучение на ученици от дванадесети клас на ПГТЕ „Христо Ботев“ Монтана на тема: „Програмиране на цифрови логически контролери“.

Обучението беше проведено от доц. Даниел Добрилов от ТУ София с участието на студенти от ЕФ на университета.

Участниците бяха запознати с теоретичните и опитни постановки. За изпълнение бяха зададени две задания:

 • Девиаторна схема за управление на осветителни тела
 • Автоматично включване на резервата при отпадане на основното захранване на ГРТ.

Учениците от ПГТЕ усвоиха материала без особени затруднения и изпълниха практическите задания без грешки. Отлично впечатление направиха ритмичната работа и спазване мерките за безопасност, което говори за последователна работа на техните преподаватели за изграждане на правилни трудови навици.

СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ

На 28 и 29.03.2019 г. в град Плевен се проведе заключителния етап от регионалното състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за професионалните училища по техника и електротехника намиращи се на територията, обхващаща региона, обслужван от ЧЕЗ ЕАД. Отборът на ПГТЕ „Христо Ботев“ гр. Монтана, воден от инж. Ваня Мартинова и състав Кирил Тончев и Никола Драгомански , зае призовото трето място. Това освен парична награда на двамата участници, им даде право на прием в технически ВУЗ по избор, както и да започнат работа в структурите на ЧЕЗ ЕАД.

Към настоящия момент Никола Драгомански е студент в ТУ-Русе и работи в ЧЕЗ разпределение Монтана, а Кирил Тончев е студент във ВТУ „Тодор Каблешков“ – София и работи в ЧЕЗ Разпределение – Столично. Пожелаваме им успех по пътя на учението и професионалното израстване.

НАЙ-КАЧЕСТВЕНО ДОМАШНО ВИНО

На 12.02.2019г. в сградата на НТС Монтана се проведе конкурс за “Най-качествено домашно вино “ – реколта 2018г, организиран съвместно с РНТС по ХВП Монтана и общинско радио „Канал-М“ Монтана.

Тази година в състезанието от регион Монтана участвуваха 11 проби на червено вино, 11 проби на бяло вино и 2, които бяха определени като розе. Журито с председател инж. Димитър Димитров обяви следните призовите места:

Трето място:

 • Бяло – Будьони Бориславов
 • Червено – Тодор Атанасов

Второ място:

 • Бяло – Тодор Ангелов
 • Червено – Борислав Василев

Поощрителна награда за розе- Стоянка Тодорова

Първо място:

 • Бяло – Цветан Георгиев
 • Червено – Илиян Илиев
В празничната програма се включиха фолклорни формации от с. Стубел и Второ СОУ „Никола Йонков Вапцаров “ гр. Монтана.