ИЗВЪНРЕДЕН БЮЛЕТИН 28.12.2022г.

Уважаеми колеги,

На 30.11.22. се проведе национална научно-практическа конференция на тема „Енергийният преход в България – анализи и перспективи“.

Изпращам извънреден информационен бюлетин от 28.12.2022г., в който е представена програмата на конференцията и 5 броя публикации предоставени от авторите.

Поздрави!

Програма на конференцията

Публикация 1

Публикация 2

Публикация 3

Публикация 4

Публикация 5