Национална научно-практическа конференция „ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРЕХОД В БЪЛГАРИЯ – АНАЛИЗИ И ПЕРСПЕКТИВИ“

Здравейте,

Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Технически университет – София, със съдействието на Българският енергиен и минен форум и Българската фотоволтаична асоциация, Ви канят на националната научно практическа конференция с тема „Енергийният преход в България – анализи и перспективи“.

Събитието ще се състои на 30.11.2022г. от 10:00 в Национален дом на науката и техниката, гр. София, ул. Г. С. Раковски №108, етаж II, зала №4.

С медийното съдействие на вестник „Наука и общество“.

За контакти:
Федерация на научно-техническите съюзи в България
тел.: 0878703714, e-mail: org@fnts.bg