ТУ ГАБРОВО

На 23.04.2019 г. в сградата на НТС Монтана се проведе демонстрационно обучение и презентация на специалностите в ТУ Габрово за учебната 2019-2020 г. Лектори от Габровския технически университет представиха програмите на своите факултети пред ученици от дванадесетите класове на следните училища:

  • ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана
  • ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“-Монтана
  • ПГСС – Георги Дамяново,

както и пред представители на РУО Монтана.

Участниците се запознаха с нововъведенията и последните технически приложения в програмите на отделните специалности и имаха възможност сами да вземат участие в изготвянето и демонстрациите на отделните опитни постановки.