Архив на категория: Новини

ЧЕСТВАНЕ НА ДЪЛГОГОДИШНИ ДЕЙЦИ

На 20 декември се проведе последното заседание за 2019 година на  УС на ТО на НТС Монтана, след което беше организирано тържествено награждаване на двама дългогодишни дейци и членове на УС на организацита. С почетни грамоти бяха наградени, както следва:

 • Инж. Цветан Цветков –  член на УС на ТО на НТС Монтана, Председател на клуб „Текстил, облекло и кожи“ към НТС, бивш дългогодишен Директор на Фирма Май АД Монтана и  председател на БСК Монтана.
 • Петър Петров, Д-р по агрономство –  член на УС на ТО на НТС Монтана, Председател на клуб към НТС Монтана  „Опитна станция по земеделие“- гр. Лом.

Членовете на НТС Монтана им пожелават да са живи, здрави, да продължат активната си дейност в организацията и да открият своите достойни заместници.

ФОРУМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ МОНТАНА

На 14.11. 2019 г. ТО на НТС Монтана организира работна среща с електроинженерите от областта на тема: „Състояние и развитие на електроенергетиката в област Монтана“.  На форума присъстваха представители на ЕСО ЕАД, ЧЕЗ ЕАД, ВиК ООД Монтана, Елстрой 2003 ЕООД Монтана, Стенли 03 ЕООД Лом, Берг Монтана Фитинги и ПГТЕ „Христо Ботев“ Монтана.

На срещата бяха засегнати основните проблеми на фирмите в областта на изграждането и  експлоатацията на електрически мрежи и системи, състоянието на уредбите и кадрите в големите промишлени предприятия, както и проблемите за професионалното образованието в региона.Бяха направени следните предложения и насоки за бъдещи срещи:

 • Да се разшири обхвата на форума и да се организират перманентни срещи между фирмите и професионалните училища от  областта с цел изграждане и задържане електроспециалистите в региона 
 • Да се организират общи срещи с инженерите и техническите специалисти от всички останали направления на местната промишленост и професионалните училища
 • Да се организира общо съвместно честване на Деня на енергетика през 2020 година
 • Да се сондират мнения за организиране  бал на инженера в края на всяка календарна година 
 • Да се пристъпи към обновяване секциите на РНТС Енергетици Монтана

Форумът завърши в творческа обстановка с пожелания за бъдещи ползотворни срещи. 

20 години България в ЦЕРН

На 12.12.2019 г. в Дом на науката и техниката се проведе среща-дискусия по повод двадесет  години от приемането на България за пълноправен член на Европейската организация за ядрени изследвания/ЦЕРН/, организирана от ТО на НТС и РУО Монтана.

Дейността на ЦЕРН през годините беше представена от преподаватели от ПГТЕ „Христо Ботев“ –  Монтана, преминали различни форми на обучение в организацията за ядрени изследвания в Женева, Швейцария.

Основната презентация за историята на Организацията и обхвата на научната дейност беше представена от инж. Юлияна Велкова. В дискусията участваха ученици и преподаватели от ПГТЕ „Христо Ботев“, ПМГ „Свети Климент Охридски“ , ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“, Финансово-Стопанска Гимназия „Васил Левски“, II-ро СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, Професионална Гимназия по Селско Стопанство „Марко Марков“, РУО Монтана, както и представители на различни клубове по интереси към ТО на НТС, камарата на инженерите по инвестиционно проектиране в Монтана и др.

Срещата завърши с викторина по темата, организирана за учениците от инж. Ваня Мартинова от ПГТЕ „Христо Ботев“, разглеждане на изложба и възможност да се потопят в атмосферата на ЦЕРН чрез очила за виртуална реалност подготвени от инж. Цветан Григоров.

20 години от пълноправното членство на България в ЦЕРН

На 12 декември 2019 година /четвъртък/ от 15 часа в зала №6 в Дома на науката и техниката на бул. „Трети март“ №39 в гр. Монтана, ще се проведе организирана среща-дискусия във връзка с навършването на 20 години от пълноправното членство на България в ЦЕРН.

ТУ ГАБРОВО

На 23.04.2019 г. в сградата на НТС Монтана се проведе демонстрационно обучение и презентация на специалностите в ТУ Габрово за учебната 2019-2020 г. Лектори от Габровския технически университет представиха програмите на своите факултети пред ученици от дванадесетите класове на следните училища:

 • ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана
 • ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов“-Монтана
 • ПГСС – Георги Дамяново,

както и пред представители на РУО Монтана.

Участниците се запознаха с нововъведенията и последните технически приложения в програмите на отделните специалности и имаха възможност сами да вземат участие в изготвянето и демонстрациите на отделните опитни постановки.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ

На 12.04.2019 г. в сградата на НТС Монтана се проведе теоретично и практическо обучение на ученици от дванадесети клас на ПГТЕ „Христо Ботев“ Монтана на тема: „Програмиране на цифрови логически контролери“.

Обучението беше проведено от доц. Даниел Добрилов от ТУ София с участието на студенти от ЕФ на университета.

Участниците бяха запознати с теоретичните и опитни постановки. За изпълнение бяха зададени две задания:

 • Девиаторна схема за управление на осветителни тела
 • Автоматично включване на резервата при отпадане на основното захранване на ГРТ.

Учениците от ПГТЕ усвоиха материала без особени затруднения и изпълниха практическите задания без грешки. Отлично впечатление направиха ритмичната работа и спазване мерките за безопасност, което говори за последователна работа на техните преподаватели за изграждане на правилни трудови навици.

СТАНИ СТИПЕНДИАНТ НА ЧЕЗ

На 28 и 29.03.2019 г. в град Плевен се проведе заключителния етап от регионалното състезание по електроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за професионалните училища по техника и електротехника намиращи се на територията, обхващаща региона, обслужван от ЧЕЗ ЕАД. Отборът на ПГТЕ „Христо Ботев“ гр. Монтана, воден от инж. Ваня Мартинова и състав Кирил Тончев и Никола Драгомански , зае призовото трето място. Това освен парична награда на двамата участници, им даде право на прием в технически ВУЗ по избор, както и да започнат работа в структурите на ЧЕЗ ЕАД.

Към настоящия момент Никола Драгомански е студент в ТУ-Русе и работи в ЧЕЗ разпределение Монтана, а Кирил Тончев е студент във ВТУ „Тодор Каблешков“ – София и работи в ЧЕЗ Разпределение – Столично. Пожелаваме им успех по пътя на учението и професионалното израстване.

НАЙ-КАЧЕСТВЕНО ДОМАШНО ВИНО

На 12.02.2019г. в сградата на НТС Монтана се проведе конкурс за “Най-качествено домашно вино “ – реколта 2018г, организиран съвместно с РНТС по ХВП Монтана и общинско радио „Канал-М“ Монтана.

Тази година в състезанието от регион Монтана участвуваха 11 проби на червено вино, 11 проби на бяло вино и 2, които бяха определени като розе. Журито с председател инж. Димитър Димитров обяви следните призовите места:

Трето място:

 • Бяло – Будьони Бориславов
 • Червено – Тодор Атанасов

Второ място:

 • Бяло – Тодор Ангелов
 • Червено – Борислав Василев

Поощрителна награда за розе- Стоянка Тодорова

Първо място:

 • Бяло – Цветан Георгиев
 • Червено – Илиян Илиев
В празничната програма се включиха фолклорни формации от с. Стубел и Второ СОУ „Никола Йонков Вапцаров “ гр. Монтана.