ФОРУМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦИ МОНТАНА

На 14.11. 2019 г. ТО на НТС Монтана организира работна среща с електроинженерите от областта на тема: „Състояние и развитие на електроенергетиката в област Монтана“.  На форума присъстваха представители на ЕСО ЕАД, ЧЕЗ ЕАД, ВиК ООД Монтана, Елстрой 2003 ЕООД Монтана, Стенли 03 ЕООД Лом, Берг Монтана Фитинги и ПГТЕ „Христо Ботев“ Монтана.

На срещата бяха засегнати основните проблеми на фирмите в областта на изграждането и  експлоатацията на електрически мрежи и системи, състоянието на уредбите и кадрите в големите промишлени предприятия, както и проблемите за професионалното образованието в региона.Бяха направени следните предложения и насоки за бъдещи срещи:

  • Да се разшири обхвата на форума и да се организират перманентни срещи между фирмите и професионалните училища от  областта с цел изграждане и задържане електроспециалистите в региона 
  • Да се организират общи срещи с инженерите и техническите специалисти от всички останали направления на местната промишленост и професионалните училища
  • Да се организира общо съвместно честване на Деня на енергетика през 2020 година
  • Да се сондират мнения за организиране  бал на инженера в края на всяка календарна година 
  • Да се пристъпи към обновяване секциите на РНТС Енергетици Монтана

Форумът завърши в творческа обстановка с пожелания за бъдещи ползотворни срещи.