ПРОГРАМИРАНЕ НА ЦИФРОВИ ЛОГИЧЕСКИ КОНТРОЛЕРИ

На 12.04.2019 г. в сградата на НТС Монтана се проведе теоретично и практическо обучение на ученици от дванадесети клас на ПГТЕ „Христо Ботев“ Монтана на тема: „Програмиране на цифрови логически контролери“.

Обучението беше проведено от доц. Даниел Добрилов от ТУ София с участието на студенти от ЕФ на университета.

Участниците бяха запознати с теоретичните и опитни постановки. За изпълнение бяха зададени две задания:

  • Девиаторна схема за управление на осветителни тела
  • Автоматично включване на резервата при отпадане на основното захранване на ГРТ.

Учениците от ПГТЕ усвоиха материала без особени затруднения и изпълниха практическите задания без грешки. Отлично впечатление направиха ритмичната работа и спазване мерките за безопасност, което говори за последователна работа на техните преподаватели за изграждане на правилни трудови навици.